بحث و گفتگو در مورد ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی و نقش فرهنگ و هنر و خصوصا موسیقی ایرانی در خاورمیانه مهمان برنامه: خانم دکتر نگار بوبان مجری برنامه: آقای دکتر شهریار شفیعی اسپانسرهای اصلی…