• Podcast
  • Video
  • ExplicitE

Etica Intro

.اتیکا برنامه ای است گفتگو محور که در پی طرح و بحث مباحث حوزه ی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین، خاورمیانه و تا حد ممکن جهان هست

دیدگاه ما در برنامه ی اتیکا این هست که در این زمان که بیگمان یکی از حوزه های حضیض بحث و طرح مباحث حوزه ی هنر ایران هست، بتوانیم دریچه ای در حد توان خود و در حد آن توشی که داریم در خدمت دوستان بازکنیم.

  • Podcast
  • Video
  • ExplicitE

Etica Episode 1-Sample

خلاصه ای از قسمت اول برنامه اتیکا-مهمان برنامه خانم دکتر نگار بوبان

.اتیکا برنامه ای است گفتگو محور که در پی طرح و بحث مباحث حوزه ی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین، خاورمیانه و تا حد ممکن جهان هست

 زمان انتشار و دسترسی به نسخه کامل قسمت اول ۱ فروردین ۱۳۹۶

 

Read More

From the Blog

Etica © 2017