بحث و گفتگو در مورد ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی و نقش فرهنگ و هنر و خصوصا موسیقی ایرانی در خاورمیانه مهمان برنامه: خانم دکتر نگار بوبان مجری برنامه: آقای دکتر شهریار شفیعی اسپانسرهای اصلی…

خلاصه ای از قسمت اول برنامه اتیکا-مهمان برنامه خانم دکتر نگار بوبان .اتیکا برنامه ای است گفتگو محور که در پی طرح و بحث مباحث حوزه ی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین، خاورمیانه…