بحث و گفتگو در مورد ایران فرهنگی و فرهنگ ایرانی و نقش فرهنگ و هنر و خصوصا موسیقی ایرانی در خاورمیانه مهمان برنامه: خانم دکتر نگار بوبان مجری برنامه: آقای دکتر شهریار شفیعی اسپانسرهای اصلی…

.اتیکا برنامه ای است گفتگو محور که در پی طرح و بحث مباحث حوزه ی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین، خاورمیانه و تا حد ممکن جهان هست دیدگاه ما در برنامه ی اتیکا…

خلاصه ای از قسمت اول برنامه اتیکا-مهمان برنامه خانم دکتر نگار بوبان .اتیکا برنامه ای است گفتگو محور که در پی طرح و بحث مباحث حوزه ی فرهنگ و اندیشه و هنر ایران زمین، خاورمیانه…